Mã Việt

SẢN PHẨM

Mã Việt

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

Công ty chúng tôi xin thông báo về việc thay đổi địa chỉ....

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

 

Chúng tôi xin thông báo về việc thay đổi địa chỉ và thông tin liên lạc mới như sau :

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÃ VIỆT

Địa chỉ : 14 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Địa chỉ : 08 3926 0249                Fax : 08 3926 0248

Emai : admin@maviet.vn

Website : www.maviet.vn